One, two, three...


Des del xarleston a les raves no han passat ni cent anys, ...molt poc temps en el qual l'esser humà ha evolucionat a un ritme vertiginós i la música és un clar reflex d'aquests canvis i evolució.
Sant Boi en Vídeo

No hay comentarios: