9/9/08

Per Poc

El somni d'una nit d'estiu - Santi Arnal

Anna Fernández i Santi Arnal, son el components de la cia. Per Poc. Per Poc neix com a companyia l’any 1989, amb l’objectiu de treballar l’art del teatre de marionetes de fil. Una de les característiques definitòries de Per Poc és la integració en l’escena dels manipuladors de les marionetes que participen de manera activa en el desenvolupament de les obres, en permanent diàleg amb les marionetes i el públic.Aquesta presència escènica combinada entre manipuladors i titelles potencia la interpretació de les pròpies marionetes, que adquireixen vida amb molta força, i creen una empatia màgica amb el públic. Aquest interès per donar a conèixer l’univers de les marionetes de fil ha motivat col·laboracions diverses en les arts plàstiques, el cinema, la música o el món audiovisual.
L'any 2000 la companyia Per Poc col·labora amb el director de cinema Terry Gilliam a la pel·lícula inacabada "The Man Who Killed Don Quijote". Per Poc era la responsable del disseny i construcció de l'última escena, on unes marionetes de 1,80 metres d'alçada lluitaven contra Sancho Panza muntat a cavall, un personatge que interpretava Johnny Depp. Part d'aquest treball es pot veure al documental "Lost in La Mancha", de Keith Fulton i Louis Pepe.

Podeu escoltar l'entrevista en la web del programa : En companyia

No hay comentarios: